MPO podpoří modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Ve výzvě z Národního plánu obnovy je k dispozici 1,66 miliardy korun

Výzva na podporu distribuce tepla je výlučně zaměřená na rozvodná tepelná zařízení, tedy zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi, tepelnými přípojkami

Přečtěte si více