Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě. Instalace měřidel s dálkovými odečty zatím není povinná

Stále neplatí v ČR žádná povinnost instalovat dálkově odečitatelné měřiče tepla a chladu, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech

Přečtěte si více