STILL: Inovace zvyšují bezpečnost a hospodárnost

Velmi důležitá je u autonomně pracujících vozíků pro STILL bezpečnost, OPX iGo neo proto disponuje jedinečnou bezpečnostní koncepcí

Přečtěte si více