Bakteriální znečištění vody ve větší míře postihuje povrchové zdroje. Nejpravděpodobnější je v létě

Stav bakteriálního znečištění se dlouhodobě příliš nemění, hlavní výkyvy lze zaznamenat během různých ročních období. Problematické přitom bývají zejména teplé letní měsíce

Přečtěte si více