Získávejte zpět 95 % energie z odpadního tepla, investice se vrátí do tří let

Tepelný výměník ve spalinové cestě negativně ovlivňuje komínový tah, proto při instalaci umisťují technici z Almevy na komín ventilátor s příslušnou regulací. Tím zajišťují správnou funkci celého systému

Přečtěte si více