Chytřejší distribuční soustavy pomohou prosumerům a komunitnímu sdílení energie

S výrazným nárůstem aktivních spotřebitelů energie, a tedy i větším podílem malých zdrojů obnovitelné energie souvisí také nutnost modernizovat distribuční soustavy

Přečtěte si více