Geotermální energii pro vytápění i provoz haly zkouší P3 ve francouzském Rouen

Navzdory zjevným ekologickým přínosům geotermální energie v současnosti brání jejímu většímu rozšíření nejistota či spíše nedostatek zkušeností s jejím využitím

Přečtěte si více